შპს ლილეოტეკი

ტელ. (995 790) 222222     
ტელ: (995 32) 2458005;  ფაქსი: (995 32) 2458001
მისამართი: ახვლედიანის ქუჩა, ორხევი, თბილისი

www.lileotech.ge
ვებ საიტის მუშაობას უზრუნველყოფს GTN Tech